Kodeks pracy

AKTUALNOŚCI - SAS 1/2018

12 stycznia 2018 r. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 108 opublikowany został tekst jednolity ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa