Gminny Bon Inwestycyjny – prośba o poparcie idei wniosku

BIULETYN SAMORZĄDOWCA / Z GMIN I POWIATÓW

W związku z trwającą pandemią COVID-19, Zarząd Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej szuka systemowych rozwiązań pozwalających na minimalizowanie skutków nadchodzącego kryzysu gospodarczego, mogącego uchronić nasz kraj przed skutkami pandemii. Zarząd ZGW RP wystąpił z wnioskiem o ustanowienie „GMINNEGO BONU INWESTYCYJNEGO” w wysokości 1 mln zł dla każdej gminy wiejskiej i miejsko-wiejskiej. Prosimy Państwa o czynne wsparcie naszej inicjatywy, poprzez rozpowszechnienie jej w wymiarze lokalnym i regionalnym oraz przesłanie na ręce Prezesa Rady Ministrów i Ministra Finansów. Apele/listy popierające mogą przyczynić się do urzeczywistnienia naszych oczekiwań.

Wprowadzenie tego rodzaju finansowego narzędzia wsparcia inwestycyjnego, daje bardzo szerokie spektrum działania w zakresie pobudzenia inwestycji. Możliwość wykorzystania bonu inwestycyjnego nie tylko na inwestycje i remonty, ale także na wkład własny, przy większych projektach, będzie doskonałym katalizatorem, który pobudzi rozwój gospodarki. Bardzo szeroki horyzontalnie impuls inwestycyjny wpłynie nie tylko na uruchomienie powiązanych gałęzi gospodarki, ale również będzie przyczółkiem rozwoju i planowania inwestycji w kolejnych latach.
Zarząd ZGWRP z całą mocą podkreśla, że bez wsparcia rządu RP polegającego na uruchomieniu pomocowych programów finansowych, w sposób szczególny wspierających gminy z obszarami wiejskimi, realizacja programów osi zrównoważonego rozwoju zostanie zablokowana. Spowoduje to również wydłużenie drogi wyjścia z kryzysu gospodarczego, który właśnie zaczyna realnie zagrażać samorządom gminnym.
Pomysł został przedstawiony na na konferencji prasowej, w której udział wzięli:
ze strony Związku: Krzysztof Iwaniuk; przewodniczący, Jacek Brygman; wiceprzewodniczący, Mirosław Lech; członek zarządu, Leszek Świętalski, sekretarz generalny;
ze strony mediów przedstawiciele: Serwisu Administracyjno-Samorządowego, Wspólnoty, Gazety Samorządu i Administracji, Serwisu Samorządowego PAP, serwisu prawo.pl, Wydawnictwa Beck.
Wniosek o ustanowienie Bonu Inwestycyjnego, został przesłany do: Prezydenta, Premiera, Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego, Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Finansów.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa