Prawo o ruchu drogowym

AKTUALNOŚCI | PROJEKTY - SAS 6 / 2020

27 listopada 2020 r. do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk nr UD 53)

Projektowana ustawa przewiduje rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, przede wszystkim pieszych przechodzących przez jezdnię drogi po przejściu dla pieszych. Ponadto projekt zawiera regulacje mające na celu ujednolicenie prędkości w obszarze zabudowanym przez obniżenie dopuszczalnej prędkości pojazdu albo zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym do 50 km/h bez względu na porę doby. Dodatkowo w projekcie ustawy przewiduje się uregulowanie kwestii bezpiecznej odległości między pojazdami na drogach szybkiego ruchu (autostrady i drogi ekspresowe).

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa