Ustawa „lokal za grunt” uchwalona

AKTUALNOŚCI / ALERTY PRAWNE

1 kwietnia 2021 r. weszła w życie tzw. ustawa „lokal za grunt”, tj. ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 223). Jej głównym założeniem jest wprowadzenie możliwości zbywania przez gminy w drodze przetargu nieruchomości gruntowych, za które inwestor częściowo zapłaci lokalami przez siebie wybudowanymi (niekoniecznie mieszkalnymi). Całościowo natomiast ustawa reguluje dwie kwestie: 1) zasady zbywania nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości z rozliczaniem w cenie tych nieruchomości ceny lokali lub budynków przekazywanych przez nabywcę nieruchomości na własność gminie; 2) sposób postępowania z lokalami lub budynkami przekazanymi na własność gminie przez nabywcę nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, których cenę rozliczono w cenie zbywanych nieruchomości.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa