Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma ruszyć w lipcu 2021 r.

AKTUALNOŚCI / ALERTY PRAWNE

W poprzednim numerze w artykule „Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) a obowiązki wójtów, burmistrzów, prezydentów miast” informowaliśmy o nowych przepisach ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Z ostatnich zapowiedzi Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego wynika, że komunikat określający utworzenie CEEB zostanie ogłoszony jeszcze w pierwszym kwartale bieżącego roku, a sama CEEB ma rozpocząć funkcjonowanie od 1 lipca 2021 r.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa