Wynagrodzenia

AKTUALNOŚCI | PROJEKTY - SAS 5/2021

30 września 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja przewiduje m.in. podwyższenie maksymalnej wysokości przysługującej radnemu w ciągu miesiąca diety, a także podwyżkę wynagrodzeń przysługujących wójtom (starostom i marszałkom województw) oraz innym pracownikom samorządowym zatrudnianym na podstawie wyboru. Jak wynika z jej przepisów maksymalna kwota diety przysługującej radnemu będzie wynosić 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Taka zmiana oznacza wzrost maksymalnej wysokości diety o 60% w stosunku do obecnej wartości. Maksymalne wynagrodzenie tych osób nie będzie mogło przekroczyć w okresie miesiąca 11,2-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, co oznacza wzrost tej wartości o 60% w stosunku do wartości poprzedniej.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa