Wynagrodzenia

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 2 / 2022

28 lutego 2022 r. do uzgodnień, konsultacji publicznych oraz opiniowania skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników, zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych.

Jak czytamy w ocenie skutków regulacji: „Konieczna jest zmiana tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń, związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie były aktualizowane od 2020 r., a w związku z obecną sytuacją ekonomiczną (prognozowanymi wskaźnikami makroekonomicznymi, w tym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych) istnieje potrzeba dokonania urealnienia wysokości przedmiotowych stawek wynagrodzenia zasadniczego”.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa