Relacja z II Obywatelskiego Kongresu Samorządowego

FORUM OD-NOWA

21 października w Krajowej Szkole Administracji Publicznej odbyła się druga edycja Obywatelskiego Kongresu Samorządowego przebiegającego pod hasłem „Jak poprawić funkcjonowanie samorządów”, który prowadziła Agata Dąmbska (Forum Od-nowa) i Waldemar Dubaniowski (PricewaterhouseCoopers).

Uroczystego otwarcia dokonał Prorektor Uczelni Łazarskiego, Jerzy Stępień. Zasugerował konieczność dokonania oceny wprowadzenia samorządu terytorialnego w 1990 roku, przyjmując jako punkt odniesienia Europejską Kartę Samorządu Lokalnego. Zaraz po nim wystąpił współorganizator Kongresu, Paweł Piwowar ze stowarzyszenia Wolni Wyborcy. Stwierdził, że reforma samorządowa przybliżyła politykę mieszkańcom i nauczyła obywatelskości.

Pierwszym Gościem był Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski. Jego zdaniem, o sukcesie polskiej reformy najlepiej świadczy fakt, że obecnie projektowane na Ukrainie zmiany w samorządach opierają się na polskich doświadczeniach. Samorząd terytorialny to najbardziej udane dziecko polskiej transformacji; działa lepiej i transparentniej niż administracja rządowa. Jest w lepszej sytuacji niż w latach 90. XX wieku: fundusze europejskie spowodowały, że zmartwieniem samorządowców jest jedynie, jak wydać pieniądze. To wyraz zaufania władzy centralnej, która zdecydowała, że większą część przekaże samorządom. Ale widać słabości w funkcjonowaniu samorządów województw czy małych gmin wiejskich, dysponujących niewielkimi budżetami. Istnieje też nikła chęć JST do współpracy w realizacji zadań. NIK z satysfakcją odnotowuje dobre praktyki. Kontrolerom nie zależy, by wskazywać tylko niedogodności, gdyż w NIK ma się tworzyć synteza myśli publicznej.

Czytaj więcej: Relacja z II Obywatelskiego Kongresu Samorządowego

XV Kongres Gmin Wiejskich

16-17 WRZEŚNIA 2014 R.

„Rola obszarów wiejskich w rozwoju Polski” pod takim hasłem przebiegał XV Kongres Gmin Wiejskich w dniach 16-17 września 2014r w gminie Biała Rawska. Wzięło w nim udział blisko 900 wójtów, burmistrzów, skarbników gmin, gości, przedstawicieli ogólnopolskich organizacji samorządowych i mediów. Rangę zaproponowanej debaty o roli obszarów wiejskich w rozwoju Polski wzmacnia obecność na Kongresie Bronisława Komorowskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministrów z Kancelarii Prezydenta, przedstawicieli Parlamentu, Rządu, instytucji działających w obszarach wiejskich.
Dyskusja o terenach wiejskich ma zwrócić uwagę przede wszystkim na konieczność wypracowania dla nich nowej strategii rozwoju i takich rozwiązań dla gmin, które będą prowadzić do podniesienia potencjału rozwojowego mieszkańców oraz ich poziomu życia. Zapoczątkowana na Kongresie debata ustrojowa jest ważnym elementem ogólnopolskiej dyskusji i jednym z priorytetów polityki kraju.

Czytaj więcej: XV Kongres Gmin Wiejskich

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa