Nieodpłatna pomoc prawna – kwota bazowa na 2024 r.

AKTUALNOŚCI I PROJEKTY - SAS 5 / 2023

14 września 2023 r. na posiedzeniu Zespołu ds. systemu finansów publicznych, został negatywnie oceniony projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie wysokości kwoty bazowej na 2024 r.

W ocenie strony samorządowej zaproponowana kwota bazowa (5863 zł miesięcznie na jeden punkt NPP) na nieodpłatną pomoc prawną w 2024 r. jest niewystarczająca, dlatego proponowała, aby została ona podniesiona do wartości maksymalnej, przewidzianej na 2024 r. (6342 zł miesięcznie). W tej samej wysokości kwotę zaproponowało też Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort finansów zaproponował jednak wzrost o 6,6% do wysokości 5853 zł i aby brakującą część dołożyło z własnych środków budżetowych MS, które jednak nie wyraziło zgody wskazując, że ma inne priorytety wydatkowe (np. więziennictwo).

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa