Ustawa okołobudżetowa na 2024 r.

AKTUALNOŚCI I PROJEKTY - SAS 5 / 2023

27 września 2023 r. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego negatywnie zaopiniowała projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

Komisja tym samym utrzymała opinię, wydaną przez Zespół ds. systemu finansów publicznych na posiedzeniu 14 września 2023 r. Projekt tzw. ustawy okołobudżetowej został zaopiniowany negatywnie przede wszystkim ze względu na powtórzenie zabiegu z roku bieżącego, polegającego na wstrzymaniu subwencji rozwojowej dla JST. Dodatkowe środki (14 mld zł), które samorządy otrzymały w 2023 r. jako wsparcie na zrównoważenie budżetów roku 2023, rząd potraktował jako a conto subwencji rozwojowej 2024.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa