NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE

Od 7 marca 2024 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 2024 r. o zmianie ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z dnia 21 lutego 2024 r., poz. 227).

Czytaj więcej: NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE

SZCZEGÓLNA POMOC UCHODŹCOM Z UKRAINY PRZEDŁUŻONA DO 30 CZERWCA 2024 R.

Od 22 lutego 2024 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 9 lutego 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z dnia 21 lutego 2024 r., poz. 232).

Czytaj więcej: SZCZEGÓLNA POMOC UCHODŹCOM Z UKRAINY PRZEDŁUŻONA DO 30 CZERWCA 2024 R.

USTAWA OKOŁOBUDŻETOWA NA 2024 R.

Od dnia 1 lutego 2024 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz.U. z dnia 1 lutego 2024 r., poz. 123).

Czytaj więcej: USTAWA OKOŁOBUDŻETOWA NA 2024 R.

OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Od 20 maja 2023 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 5 maja 2023 r., poz. 852).

Czytaj więcej: OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PRAWO OŚWIATOWE  

W Dzienniku Ustaw z dnia 12 maja 2025 r. pod pozycją 900 opublikowane zostało Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe.

Czytaj więcej: PRAWO OŚWIATOWE  

POMOC SPOŁECZNA  

W Dzienniku Ustaw z dnia 12 maja 2023 r. pod pozycją 901 opublikowane zostało Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej.

Czytaj więcej: POMOC SPOŁECZNA  

PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ 

W Dzienniku Ustaw z dnia 12 maja 2023 r. pod pozycją 904 opublikowane zostało Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Czytaj więcej: PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ 

RADY SENIORÓW

Od 11 kwietnia 2023 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa (Dz.U. z dnia 27 marca 2023 r., poz. 572).

Czytaj więcej: RADY SENIORÓW

FUNDACJA RODZINNA

Od 22 maja 2023 r. obowiązuje ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. 2023 r. poz. 326). Ustawa reguluje kwestię organizacji i funkcjonowania fundacji rodzinnej, w tym prawa i obowiązki jej fundatora i beneficjentów.

Czytaj więcej: FUNDACJA RODZINNA

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA

Od 23 marca 2023 r. obowiązuje ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 (Dz.U. z 2023 r. poz. 332).

Czytaj więcej: WSPÓLNA POLITYKA ROLNA

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Od 17 marca 2023 r. obowiązuje ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 403).

Czytaj więcej: KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY

Od 28 lutego 2023 r. obowiązuje ustawa z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 185).

Czytaj więcej: POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY

MAKSYMALNA CENA NA DOSTAWY CIEPŁA

Od 15 lutego 2023 r. obowiązuje ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 295).

Czytaj więcej: MAKSYMALNA CENA NA DOSTAWY CIEPŁA

KOOPERATYWY MIESZKANIOWE

Od 1 marca 2023 r. obowiązuje ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych (Dz.U. z dnia 4 stycznia 2023 r. poz. 28).

Czytaj więcej: KOOPERATYWY MIESZKANIOWE

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Od 7 stycznia 2023 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z dnia 23 grudnia 2022 r. poz. 2747).

Czytaj więcej: PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

O ZAWODZIE LEKARZA

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje ustawa z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 27 grudnia 2022 r. poz. 2770).

Czytaj więcej: O ZAWODZIE LEKARZA

WYDŁUŻENIE KADENCJI ORGANÓW JST

Od 9 grudnia 2022 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 września 2022 r. o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z dnia 24 listopada 2022 r., poz. 2418).

Czytaj więcej: WYDŁUŻENIE KADENCJI ORGANÓW JST

SCALANIE I WYMIANA GRUNTÓW

Od 8 grudnia 2022 r. obowiązuje ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z potwierdzaniem aktualności nowego oznaczenia oraz nowego stanu prawnego gruntów wydzielonych w wyniku scalenia gruntów (Dz.U. z dnia 23 listopada 2022 r., poz. 2417).

Czytaj więcej: SCALANIE I WYMIANA GRUNTÓW

SPRZEDAŻ PRĄDU BEZ OBLIGA GIEŁDOWEGO

Od 6 grudnia 2022 r. obowiązuje ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2022 r. poz. 2370).

Czytaj więcej: SPRZEDAŻ PRĄDU BEZ OBLIGA GIEŁDOWEGO

PROMOCYJNE CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Od 4 listopada 2022 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. z dnia 3 listopada 2022 r., poz. 2243).

Czytaj więcej: PROMOCYJNE CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

PRAWO WODNE

Od 9 sierpnia 2022 r. obowiązuje ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1549).

Czytaj więcej: PRAWO WODNE

POMOC UCHODŹCOM WOJENNYM Z UKRAINY

Od 1 lipca 2022 r. obowiązuje ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1383). 

Czytaj więcej: POMOC UCHODŹCOM WOJENNYM Z UKRAINY

DOCHODY JST

Od 1 lipca 2022 r. obowiązuje ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 poz. 1265). 

Czytaj więcej: DOCHODY JST

OCHRONA ŚRODOWISKA  

Od 29 czerwca 2022 r. obowiązuje ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1260).

Czytaj więcej: OCHRONA ŚRODOWISKA  

WYNAGRODZENIA MINIMALNE W SŁUŻBIE ZDROWIA

Od 29 czerwca 2022 r. obowiązuje ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1352).

Czytaj więcej: WYNAGRODZENIA MINIMALNE W SŁUŻBIE ZDROWIA

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa