BIOPALIWA

1 października 2020 r. weszła w życie ustawa z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 1565).

Czytaj więcej: BIOPALIWA

PRZECIWDZIAŁANIE EPIDEMII COVID-19

1 października 2020 r. weszła w życie ustawa z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

Czytaj więcej: PRZECIWDZIAŁANIE EPIDEMII COVID-19

PRAWO ŁOWIECKIE – TEKST JEDNOLITY

30 września 2020 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 1683 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie.

Czytaj więcej: PRAWO ŁOWIECKIE – TEKST JEDNOLITY

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ – TEKST JEDNOLITY

28 września 2020 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 1658 opublikowany został jednolity tekst ustawy z 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

Czytaj więcej: WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ – TEKST JEDNOLITY

PRZECIWDZIAŁANIE MARNOWANIU ŻYWNOŚCI – TEKST JEDNOLITY

24 września 2020 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 1645 opublikowany został jednolity tekst ustawy z 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

Czytaj więcej: PRZECIWDZIAŁANIE MARNOWANIU ŻYWNOŚCI – TEKST JEDNOLITY

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW

4 września 2020 r. weszła w życie ustawa z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 1423).

Czytaj więcej: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW

OCHRONA ZDROWIA – EPIDEMIA COVID-19

1 września 2020 r. weszła w życie ustawa z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw, w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz.U. z 2020 r., poz. 1493).

Czytaj więcej: OCHRONA ZDROWIA – EPIDEMIA COVID-19

STATYSTYKA PUBLICZNA

29 sierpnia 2020 r. weszła w życie ustawa z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej, ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1486).

Czytaj więcej: STATYSTYKA PUBLICZNA

KARTA DUŻEJ RODZINY – TEKST JEDNOLITY

6 sierpnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod pozycją 1348 opublikowany został jednolity tekst ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Czytaj więcej: KARTA DUŻEJ RODZINY – TEKST JEDNOLITY

PRAWO BUDOWLANE – TEKST JEDNOLITY

3 sierpnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod pozycją 1333 opublikowany został jednolity tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Czytaj więcej: PRAWO BUDOWLANE – TEKST JEDNOLITY

ORDYNACJA PODATKOWA – TEKST JEDNOLITY

31 lipca 2020 r. w Dzienniku Ustaw z 2020 r., pod pozycją 1325 ogłoszony został jednolity tekst ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Ustawa normuje:

Czytaj więcej: ORDYNACJA PODATKOWA – TEKST JEDNOLITY

SYSTEM OŚWIATY – TEKST JEDNOLITY

31 lipca 2020 r. w Dzienniku Ustaw z 2020 r., pod pozycją 1327 opublikowany został jednolity tekst ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Czytaj więcej: SYSTEM OŚWIATY – TEKST JEDNOLITY

KODEKS WYBORCZY – TEKST JEDNOLITY

30 lipca 2020 r. w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod pozycją 1319 ogłoszony został jednolity tekst ustawy z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.

Czytaj więcej: KODEKS WYBORCZY – TEKST JEDNOLITY

KODEKS PRACY – TEKST JEDNOLITY

30 lipca 2020 r. w Dzienniku Ustaw z 2020 r., pod pozycją 1320 opublikowany został jednolity tekst ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

Czytaj więcej: KODEKS PRACY – TEKST JEDNOLITY

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE – JEDNOLITY TEKST

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 maja 2020 r. pod pozycją 870 ogłoszony został jednolity tekst ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Czytaj więcej: UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE – JEDNOLITY TEKST

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE – JEDNOLITY TEKST

W Dzienniku Ustaw z dnia 13 maja 2020 r. pod pozycją 851 ogłoszony został jednolity tekst ustawy z dnia z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym.

Czytaj więcej: REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE – JEDNOLITY TEKST

PRAWO ENERGETYCZNE

13 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy –Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2020 r. poz. 843).

Czytaj więcej: PRAWO ENERGETYCZNE

PRAWO ENERGETYCZNE – JEDNOLITY TEKST

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 maja 2020 r. ogłoszony został jednolity tekst ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

Czytaj więcej: PRAWO ENERGETYCZNE – JEDNOLITY TEKST

PIECZA ZASTĘPCZA – JEDNOLITY TEKST

W Dzienniku Ustaw z dnia 8 maja 2020 r. pod pozycją 821 opublikowany został jednolity 
tekst ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Czytaj więcej: PIECZA ZASTĘPCZA – JEDNOLITY TEKST

POLITYKA SPÓJNOŚCI – JEDNOLITY TEKST

W Dzienniku Ustaw z dnia 7 maja 2020 r. pod pozycją 818 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych perspektywie finansowej 2014–2020.

Czytaj więcej: POLITYKA SPÓJNOŚCI – JEDNOLITY TEKST

INSPEKCJA SANITARNA

1 kwietnia 2020 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 27 lutego 2020 r., poz. 322).

Czytaj więcej: INSPEKCJA SANITARNA

DOWODY OSOBISTE. TEKST JEDNOLITY

W Dzienniku Ustaw z dnia 28 lutego 2020 r., pod poz. 332 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. Ustawa określa:

Czytaj więcej: DOWODY OSOBISTE. TEKST JEDNOLITY

OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3. TEKST JEDNOLITY

W Dzienniku Ustaw z dnia 28 lutego 2020 r., pod poz. 326 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3.

Czytaj więcej: OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3. TEKST JEDNOLITY

PRAWO WODNE. TEKST JEDNOLITY

W Dzienniku Ustaw z dnia 26 lutego 2020 r., pod poz. 310 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Czytaj więcej: PRAWO WODNE. TEKST JEDNOLITY

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. TEKST JEDNOLITY.

W Dzienniku Ustaw z dnia 24 lutego 2020 r., pod poz. 293 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Czytaj więcej: PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. TEKST JEDNOLITY.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa