CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W Dzienniku Ustaw z dnia 3 października 2019 r. pod pozycją 1874 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.

Czytaj więcej: CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRONICZNY – JEDNOLITY TEKST USTAWY

W Dzienniku Ustaw z dnia 7 października 2019 r., pod pozycją 1895 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 11 września 2015 r.  o zużytym sprzęcie elektronicznym i elektrycznym.

Czytaj więcej: ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRONICZNY – JEDNOLITY TEKST USTAWY

BUDŻET ROKU 2019

23 października 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 8 października 2019 r., poz. 1907).

Czytaj więcej: BUDŻET ROKU 2019

CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK W GMINACH

W Dzienniku Ustaw z 22 sierpnia 2019 r. pod poz. 1579 opublikowana została ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Czytaj więcej: CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK W GMINACH

POLITYKA ROZWOJU

W Dzienniku Ustaw z 12 lipca 2019 r., pod poz. 1295 opublikowany został jednolity tekst ustawy z z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Czytaj więcej: POLITYKA ROZWOJU

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

W Dzienniku Ustaw z 12 lipca 2019 r., pod poz. 1292 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Czytaj więcej: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

KARTA NAUCZYCIELA NOWELIZACJA

W Dzienniku Ustaw z 11 lipca 2019 r., pod poz. 1287 opublikowana została ustawa z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela. Jej przepisy wchodzą w życie 1 września 2019 r.

Czytaj więcej: KARTA NAUCZYCIELA NOWELIZACJA

PRACOWNICY SAMORZĄDOWI

W Dzienniku Ustaw z 11 lipca 2019 r., pod poz. 1282 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Przepisy ustawy stosuje się do pracowników samorządowych zatrudnionych w:

Czytaj więcej: PRACOWNICY SAMORZĄDOWI

DOKUMENTY PUBLICZNE

W Dzienniku Ustaw z 11 lipca 2019 r., pod poz. 1281 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem.

Czytaj więcej: DOKUMENTY PUBLICZNE

PODATEK ROLNY

W Dzienniku Ustaw z 8 lipca 2019 r., pod poz. 1256 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Czytaj więcej: PODATEK ROLNY

WYROBY BUDOWLANE

W Dzienniku Ustaw z 3 lipca 2019 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych, wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym.

Czytaj więcej: WYROBY BUDOWLANE

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

W Dzienniku Ustaw z 1 lipca 2019 r., pod poz. 1213 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

Czytaj więcej: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

PRAWO O RUCHU DROGOWYM

25 maja 2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 870), uchwalona 15 marca 2019 r.

Czytaj więcej: PRAWO O RUCHU DROGOWYM

PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ (2)

W Dzienniku Ustaw z 16 maja 2019 r. pod poz. 916 opublikowany został tekst jednolity ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Czytaj więcej: PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ (2)

RZECZY ZNALEZIONE

W Dzienniku Ustaw z 15 maja 2019 r. pod poz. 908 opublikowany został tekst jednolity ustawy z 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych.

Czytaj więcej: RZECZY ZNALEZIONE

ORDYNACJA PODATKOWA

W Dzienniku Ustaw z 14 maja 2019 r. pod poz. 900 opublikowany został jednolity tekst ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Czytaj więcej: ORDYNACJA PODATKOWA

WSKAŹNIKI: PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE

W Monitorze Polskim z 13 maja 2013 r. opublikowany został komunikat prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 13 maja 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2019 r. (Dz.U. z 2019, poz. 424).

Czytaj więcej: WSKAŹNIKI: PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE

PODATEK LEŚNY

W Dzienniku Ustaw z 13 maja 2019 r. pod poz. 888 opublikowany został tekst jednolity ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym.

Czytaj więcej: PODATEK LEŚNY

OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3

W Dzienniku Ustaw z 1 marca 2019 r., pod poz. 409, opublikowany został tekst jednolity ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Czytaj więcej: OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3

RACHUNKOWOŚĆ 2019

W Dzienniku Ustaw z 22 lutego 2019 r., pod poz. 351, opublikowany został tekst jednolity ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Czytaj więcej: RACHUNKOWOŚĆ 2019

PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ

13 lutego 2019 r. weszła w życie ustawa z z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2019 r. poz. 270).

Czytaj więcej: PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ

KODEKS WYBORCZY

13 lutego 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r., poz. 273).

Czytaj więcej: KODEKS WYBORCZY

TERMOMODERNIZACJA

11 lutego 2019 r. weszła w życie ustawa z 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 11 stycznia 2019 r., poz. 51).

Czytaj więcej: TERMOMODERNIZACJA

PRAWA KONSUMENTA

W Dzienniku Ustaw z 23 stycznia 2019 r. pod pozycją 134 opublikowany został tekst jednolity ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Czytaj więcej: PRAWA KONSUMENTA

OCHRONA ZWIERZĄT

W Dzienniku Ustaw z 21 stycznia 2019 r. pod pozycją 122 opublikowany został tekst jednolity ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Czytaj więcej: OCHRONA ZWIERZĄT

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa