PRAWO WODNE

Od 9 sierpnia 2022 r. obowiązuje ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1549).

Czytaj więcej: PRAWO WODNE

POMOC UCHODŹCOM WOJENNYM Z UKRAINY

Od 1 lipca 2022 r. obowiązuje ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1383). 

Czytaj więcej: POMOC UCHODŹCOM WOJENNYM Z UKRAINY

DOCHODY JST

Od 1 lipca 2022 r. obowiązuje ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 poz. 1265). 

Czytaj więcej: DOCHODY JST

OCHRONA ŚRODOWISKA  

Od 29 czerwca 2022 r. obowiązuje ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1260).

Czytaj więcej: OCHRONA ŚRODOWISKA  

WYNAGRODZENIA MINIMALNE W SŁUŻBIE ZDROWIA

Od 29 czerwca 2022 r. obowiązuje ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1352).

Czytaj więcej: WYNAGRODZENIA MINIMALNE W SŁUŻBIE ZDROWIA

EDUKACJA I OŚWIATA 

Od 27 maja 2022 r. obowiązuje ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1116).

Czytaj więcej: EDUKACJA I OŚWIATA 

ROZWÓJ LOKALNY Z UDZIAŁEM SPOŁECZNOŚCI – TEKST JEDNOLITY

2 maja 2022 r. opublikowane zostało obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2022 r. poz. 943). 

Czytaj więcej: ROZWÓJ LOKALNY Z UDZIAŁEM SPOŁECZNOŚCI – TEKST JEDNOLITY

POMOC UCHODŹCOM Z UKRAINY

30 kwietnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z dnia 29 kwietnia 2022 r. poz. 930). 

Czytaj więcej: POMOC UCHODŹCOM Z UKRAINY

INFORMACJA PUBLICZNA – TEKST JEDNOLITY

27 kwietnia 2022 r. ogłoszone zostało obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 23 marca 2022 r., w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902). 

Czytaj więcej: INFORMACJA PUBLICZNA – TEKST JEDNOLITY

INWESTYCJE STRATEGICZNE W SEKTORZE NAFTOWYM

Od 15 marca 2022 r. obowiązuje ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz.U. z dnia 28 lutego 2022 r., poz. 483).

Czytaj więcej: INWESTYCJE STRATEGICZNE W SEKTORZE NAFTOWYM

PRAWO ENERGETYCZNE 

Od 5 marca 2022 r. obowiązuje ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (Dz.U. z 25 lutego 2022 r., poz. 459).

Czytaj więcej: PRAWO ENERGETYCZNE 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII  

Od 26 lutego 2022 r. obowiązuje ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 25 lutego 2022 r., poz. 467).

Czytaj więcej: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII  

OCHRONA ODBIORCÓW GAZU

Od 29 stycznia 2022 r. obowiązuje ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 28 stycznia 2022 r., poz. 202). Najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą: Do końca 2023 r. ochroną taryfową objęte zostaną m.in.: szpitale, szkoły, żłobki, przedszkola czy domy dziecka. Oznacza to, że instytucje te będą płaciły za gaz według takich stawek, jak odbiorcy indywidualni. 

Czytaj więcej: OCHRONA ODBIORCÓW GAZU

WYROBY WINIARSKIE

Od 7 marca 2022 r. obowiązują przepisy uchwalonej 2 grudnia 2021 r. ustawy o wyrobach winiarskich (Dz.U. z 2022 r. poz. 24).

Czytaj więcej: WYROBY WINIARSKIE

USTAWA O LASACH

Od 13 lutego 2022 r. obowiązują przepisy uchwalonej 17 listopada 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 84).

Czytaj więcej: USTAWA O LASACH

NIERUCHOMOŚCI

Od 10 lutego 2022 r. obowiązują przepisy uchwalonej 2 grudnia 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych oraz ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 32).

Czytaj więcej: NIERUCHOMOŚCI

REKOMPENSATA GMINOM UTRACONYCH DOCHODÓW PODATKOWYCH

Od 5 lutego 2022 r. obowiązują przepisy uchwalonej 17 listopada 2021 r. ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 30).

Był to projekt rządowy. Ustawa wprowadza mechanizm rekompensat dla gmin, które wskutek wchodzącej w życie z mocą wsteczną zmiany przepisów utraciły dochody w postaci podatku od nieruchomości płaconego od elektrowni wiatrowych w 2018 r. W przepisach ustawy określono m.in.:

  • maksymalną wysokość rekompensaty (została określona opisowo przez sposób jej obliczenia i wskazanie składników);
  • tryb wypłaty;
  • organy właściwe do załatwienia sprawy.

SZCZEPIENIA OCHRONNE

Od 27 stycznia 2022 r. obowiązują przepisy ustawy z 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 64).

Czytaj więcej: SZCZEPIENIA OCHRONNE

 POMOC SPOŁECZNA

Od 27 stycznia 2022 r. obowiązują przepisy uchwalonej 17 listopada 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 66).

Czytaj więcej:  POMOC SPOŁECZNA

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Od 20 stycznia 2022 r. obowiązują przepisy uchwalonej 2 grudnia 2021 r. ustawy o zmianie ustawy –Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 25).

Czytaj więcej: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

DODATEK OSŁONOWY

Od 4 stycznia 2022 r. obowiązują przepisy uchwalonej 17 grudnia 2021 r. ustawy o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1).

Czytaj więcej: DODATEK OSŁONOWY

ZAKAZ HANDLU W NIEDZIELĘ

1 lutego 2022 r. wejdzie w życie ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2021 r. poz. 1891).

Czytaj więcej: ZAKAZ HANDLU W NIEDZIELĘ

DOWODY OSOBISTE 

14 stycznia 2022 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1978).

Czytaj więcej: DOWODY OSOBISTE 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

30 października 2021 r. weszła w życie ustawa z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. 1873).

Czytaj więcej: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

CUDZOZIEMCY

26 października 2021 r. weszła w życie ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1918).

Czytaj więcej: CUDZOZIEMCY

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa