Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

AKTUALNOŚCI I PROJEKTY - SAS 5 / 2023

27 września 2023 r. negatywną opinię na posiedzeniu KWRiST otrzymały dwa projekty rozporządzeń ministra rozwoju i technologii: w sprawie określenia wzoru formularza wniosku dotyczącego aktu planowania przestrzennego oraz w sprawie zbiorów danych przestrzennych i metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

Projekty zostały ocenione negatywnie na wniosek Związku Gmin Wiejskich RP, którego przedstawiciel podniósł, że ponieważ nowelizacja planowania przestrzennego, stanowiąca podstawę prawną do wydania tych rozporządzeń, została zaopiniowana negatywnie, to – konsekwentnie – wykonujące ją rozporządzenia również powinny zostać zaopiniowane negatywnie. Drugą przyczyną były wątpliwości dotyczące finansowania planów ogólnych, które gminy mają przyjąć do końca 2025 r.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa