Aktualności legislacyjne 

RADA MINISTRÓW

13 sierpnia 2019 r. – na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy Prawo telekomunikacyjne, ustawy o zasadach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra cyfryzacji.

Czytaj więcej: Rada Ministrów

SENAT, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

19 lipca 2019 r. – zakończyło się 84., trzydniowe posiedzenie Sejmu. W jego trakcie posłowie uchwalili m.in. następujące ustawy:

Czytaj więcej: Senat, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego1

Z ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH 

12 lipca 2019 r. – Minister edukacji zadeklarował na spotkaniu z przedstawicielami Związku Miast Polskich, że w budżecie Państwa zabezpieczone zostaną dodatkowe środki dla samorządów w związku z podwyżką dla nauczycieli od 1 września br.

Czytaj więcej: Z organizacji samorządowych

PREZYDENT RP

2 lipca 2019 r. – Prezydent RP podpisał uchwaloną 13 czerwca 2019 r. ustawę o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej: Prezydent RP

 

XIX Kongres Gmin Wiejskich

OSSA – 18-19 WRZEŚNIA 2019 r.

Osią głównej dyskusji tegorocznego Kongresu jest szeroko pojęta tematyka ochrony środowiska. Realizacja gminnych zadań w tym zakresie jest coraz bardziej złożona i kosztowna. Ciągłe dopracowywanie regulacji związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, przy równoczesnym gwałtownym wzroście kosztów, susza i jej konsekwencje (m.in. zaopatrzenie w wodę), nierozwiązane problemy z gospodarką ściekową, wzrost cen energii - to tylko niektóre z problemów przyprawiających o ból głowy każdego z nas. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że są to ważne dla mieszkańców zagadnienia, które mają wpływ na jakość życia na obszarach wiejskich. Mimo naszych wieloletnich wysiłków i istotnych osiągnięć związanych z ochroną środowiska, przed nami ciągle stoją duże wyzwania.

Czytaj więcej: XIX Kongres Gmin Wiejskich

 

IV Krajowy Kongres Sekretarzy

WARSZAWA – 19-20 WRZEŚNIA 2019 r.

W dniach 19-20 września 2019 r. w Hotelu Novotel w Warszawie odbędzie się już po raz czwarty Krajowy Kongres Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Krajową Radę Forów Sekretarzy JST. Czytaj więcej ...

 

V Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2019

SIEDLCE – 26-27 WRZEŚNIA 2019

Europejskie Centrum Biznesu ma zaszczyt i przyjemność zaprosić do udziału w V edycji Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2019. Szczyt odbędzie się w dniach 26-27 września br. w Siedlcach na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym. Temat przewodni Szczytu brzmi: „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”.

Czytaj więcej: V Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2019

 

Samorządowa gra o tron - rusza konkurs Kryształy PR-u

KATOWICE – 30 września – 2 października 2019

Zmagania serialowych bohaterów o miejsce na tronie dobiegły końca. Ich role przejął jednak ktoś inny, a rozgrywka toczy się znacznie bliżej nas - teraz do rywalizacji o wyjątkowe nagrody przystępują pracownicy Jednostek Samorządu Terytorialnego. Trwają bowiem zgłoszenia do Konkursu Kryształy PR-u, w którym nagradzane są najlepsze inicjatywy samorządów z całej Polski. Wręczenie nagród nastąpi podczas XV Konferencji PR w Samorządzie i Administracji Państwowej, organizowanej w dniach 30.09-2.10.2019 w Katowicach.

Czytaj więcej: Samorządowa gra o tron - rusza konkurs Kryształy PR-u

 

Raport MPiT ws deglomeracji

i delokalizacji urzędów centralnych w Polsce

INFORMACJA PRASOWA – 11 LIPCA 2019 r.

  • W Polsce jest 107 urzędów centralnych,
  • Tylko 14 z nich zlokalizowanych poza Warszawą,
  • Co najmniej 31 urzędów centralnych potencjalnie mogłyby mieć swoją siedzibę poza Warszawą – takie wnioski płyną z raportu „Uwarunkowania delokalizacji centralnych urzędów w Polsce”, przygotowanego przez ekspertów na zlecenie ministerstwa przedsiębiorczości i technologii. Czytaj więcej ...

 

Konsekwencje nieudzielenia wójtowi,

burmistrzowi, prezydentowi miasta wotum zaufania

DODATEK BIULETYN SAMORZĄDOWCA / ANALIZY SAMORZĄDOWE - SAS 3 / 2019

Wraz z wprowadzeniem do przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.) instytucji raportu o stanie gminy, wprowadzony został również nowy instrument prawny, umożliwiający radzie gminy wyrażenie oceny pracy wójta (burmistrza, prezydenta miasta), tj. wotum zaufania.

Czytaj więcej: Konsekwencje nieudzielenia wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta wotum zaufania

 

Rady nadzorcze w spółkach z udziałem gmin po zmianach

DODATEK BIULETYN SAMORZĄDOWCA / ANALIZY SAMORZĄDOWE - SAS 3 / 2019

Zgodnie z art. 10 a ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.) [dalej: u.g.k.], w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego powołanie rady nadzorczej jest obligatoryjne. Przepisy tej ustawy statuują również kilka odrębnych, w stosunku do regulacji Kodeksu spółek handlowych, zasad funkcjonowania rady nadzorczej spółki komunalnej.

Czytaj więcej: Rady nadzorcze w spółkach z udziałem gmin po zmianach

 

Jak przebiega sesja absolutoryjna

w nowej kadencji samorządowej? 

DODATEK BIULETYN SAMORZĄDOWCA / ANALIZY SAMORZĄDOWE - SAS 3 / 2019

Raport o stanie gminy, stanowiący podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, przekazywany radzie gminy w terminie do końca maja, musi zostać rozpatrzony na sesji absolutoryjnej. W tym zakresie przepis art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) [dalej: u.s.g.] wyraźnie bowiem stanowi, że rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Dodatkowo ustawodawca w tym przepisie postanowił, że raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, a nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. Tym samym rozpatrzenie raportu musi nastąpić w terminie do dnia 30 czerwca [stosownie do art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.; dalej: „u.f.p.”)].

Czytaj więcej: Jak przebiega sesja absolutoryjna w nowej kadencji samorządowej?

 

Elementy raportu o stanie gminy lub powiatu

    A L E R T   P R A W N Y    

Nowe przepisy, obowiązujące od obecnej kadencji, nałożyły na wójta i zarząd powiatu obowiązek przygotowania raportu o stanie jednostki samorządowej. W obu przypadkach raporty muszą zyskać akceptację rady, w przeciwnym razie w konsekwencji może dojść do odwołania wójta albo zarządu powiatu.

Czytaj więcej: Elementy raportu o stanie gminy lub powiatu

 

Konferencja Innowacyjna Gmina

Zmiany klimatu - nowe wyzwania dla gmin

RELACJA

W poniedziałek, 17 czerwca br., tradycyjnie już w Centrum Kreatywności przy ul. Targowej w Warszawie odbyła się IX edycja konferencji Innowacyjna Gmina. Zainteresowani przedstawiciele samorządów już kolejny raz mieli okazję pogłębić swoją wiedzę dotyczącą zrównoważonego rozwoju gmin. Współorganizatorem konferencji w tym roku był Urząd Miasta st. Warszawy.

Czytaj więcej: Zmiany klimatu - nowe wyswania dla gmin

 

Wielka Gala „30 Lat Wolności RP”

RELACJA

14 czerwca 2019 r. w Sangate Hotel Airport w Warszawie odbyła się WIELKA GALA „30 LAT WOLNOŚCI RP”, podczas której poznaliśmy Laureatów:

- XVI edycji Plebiscytu „Orły Polskiej Przedsiębiorczości”,
- XI edycji Plebiscytu „Orły Polskiego Samorządu”,
- XII edycji konkursu „Orły Polskiego Budownictwa”.

Organizatorem ww. inicjatyw jest Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl, Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług oraz Narodowy Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości. Czytaj więcej ...

 

Legendarny plakat na obchody 30. rocznicy

wyborów czerwcowych – zapraszamy

do bezpłatnego wykorzystania

Biuro Programu „Niepodległa" zaprasza Państwa do korzystania przy wydarzeniach i projektach realizowanych w ramach obchodów 30. rocznicy wyborów czerwcowych z legendarnego plakatu „W samo południe 4 czerwca 1989". Plakat (w załączeniu) można ściągnąć i powiesić na stronie internetowej, albo wydrukować na dowolnym nośniku.

4 czerwca br. obchodzimy 30. rocznicę częściowo wolnych wyborów z 1989 roku. Ich symbolem stał się plakat Tomasza Sarneckiego z postacią szeryfa z westernu „W samo południe". Biuro Programu „Niepodległa" pozyskało licencję na korzystanie z plakatu przy okazji 30. rocznicy wyborów i zaprasza Państwa do wykorzystania tej niepowtarzalnej grafiki przy okazji obchodów wydarzenia, które trzydzieści lat temu zmieniło Polskę. Mogą z niego korzystać jednostki samorządu terytorialnego, szkoły i samorządowe instytucje kultury. Pobierz załącznik

 

„Niepodległa” wspiera obchody 40. rocznicy

pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

oraz 30. rocznicy pierwszych wyborów z 4 czerwca 1989 roku.

Widowisko multimedialne dla tysięcy widzów, seria kameralnych koncertów fortepianowych, koncert pieśni Gintrowskiego i Kaczmarskiego oraz koncert muzyki symfonicznej w Teatrze Wielskim – Operze Narodowej to zaledwie część imprez przygotowanych na rocznice 2 i 4 czerwca. Biuro Programu „Niepodległa” na podstawie pełnomocnictwa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizuje szereg wydarzeń związanych z obchodami 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz 30. rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989 roku. Więcej ...

 

Bezpłatna wystawa do pobrania z niepodlegla.gov.pl

- 40. rocznica I Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny

Biuro Programu „Niepodległa” przygotowało bezpłatną wystawę poświęconą 40. rocznicy I Pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Ojczyzny. Można ją pobrać z www.niepodlegla.gov.pl i udostępnić na stronie internetowej lub wydrukować.

Wystawa jest przeznaczona m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych instytucji kultury, szkół, parafii, organizacji pozarządowych i wszystkich chcących uczcić 40. rocznicę I Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny.

Przyjazd Jana Pawła II do Polski w czerwcu 1979 roku był bez wątpienia wyjątkowym wydarzeniem w naszej historii. Papież-Polak w ciągu dziewięciu dni odwiedził zaledwie kilka miast, ale poruszył serca milionów i pozwolił rodakom uwierzyć, że wolność jest na wyciągnięcie ręki.
Wystawa pt. „Polski Album Rodzinny – Wielka Pielgrzymka” pokazuje, jak czterdzieści lat temu wyglądały spotkania Papieża z wiernymi w każdej z miejscowości, którą Karol Wojtyła odwiedził. Wystawa składa się z 17 plansz z archiwalnymi zdjęciami PAP, fragmentami homilii Papieża Jana Pawła II wygłoszonych podczas I Pielgrzymki do Ojczyzny oraz tekstu opisującego genezę i przebieg pielgrzymki, który przygotował dr Rafał Łatka. Mecenasem wystawy jest PKN Orlen, współorganizatorem PKP S.A., a partnerem merytorycznym Polska Agencja Prasowa.

Wystawę można pobrać i powiesić na swojej stronie internetowej lub wydrukować.
Wystawa dostępna jest na stronie https://niepodlegla.gov.pl/wp-content/uploads/2019/05/wystawa_do_pobrania_pl_29.05.pdf

 

Gratulacje dla Wójta Roku 2018

Wójtem Roku został pan Ryszard Jędruch, wójt gminy Tryńcza (woj. podkarpackie).

Konkurs na Wójta Roku organizowany jest przez Redakcję Audycji Rolnych oraz Telewizję Polską. Od osiemnastu lat cieszy się dużym zainteresowaniem środowisk samorządowych oraz widzów TVP.  Celem plebiscytu jest wyłonienie wójta, który w minionym roku mógł poszczycić się największymi osiągnięciami w pracy na rzecz swojej gminy. Kapituła konkursu Wójt Roku 2018 wyłoniła dziesięciu finalistów. Głównym kryterium wyboru były osiągnięcia wójtów na rzecz lokalnej społeczności. Konkurs jest objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Uroczysta Gala Wójta Roku 2018 odbyła się w sobotę 6 kwietnia, w siedzibie Telewizji Polskiej. źródło: TVP

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa