Baner midi haso2

 

 

Aktualności legislacyjne 

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

18 kwietnia 2024 r. odbyło się 10. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 6 ustaw, do 2 wprowadziła poprawki. Senatorowie zdecydowali  też o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa oraz ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, który ma na celu przyznanie prawa do świadczenia pieniężnego osobom, które pełniły funkcję sołtysa nie krócej niż przez 7 lat.

Czytaj więcej: Sejm, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

RADA MINISTRÓW

16 kwietnia 2024 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, przedłożony przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów UE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem czynnikami rakotwórczymi lub mutagenami podczas pracy.

Czytaj więcej: Rada Ministrów


 

Ekologia przez duże E,

czyli targi Ekotech z mocą ekoinnowacji!

RELACJA

To, że kieleckie święto branży komunalnej ma ogromne znaczenie dla rozwoju całego sektora, a także dla polskich samorządów i miast, zgodnie przyznawali odwiedzający 24. edycję targów Ekotech. W jednym miejscu niemal 80 firm z kilku krajów prezentowało innowacyjne rozwiązania do zarządzania odpadami, a liczne fora, debaty i konferencje były okazją do pozyskania nowych pomysłów i inspiracji. W tym samym czasie, w kieleckim ośrodku miały miejsce targi Autostrada i zawody biogospodarcze Hackathon.

Czytaj więcej: Ekologia przez duże E, czyli targi Ekotech z mocą ekoinnowacji!

  

Odpady promieniotwórcze w Polsce

w kontekście rozwoju gmin

BIULETYN SAMORZĄDOWCA / AKTUALNOŚCI - SAS 2 / 2024

Rosnąca liczba Polaków rozumie, że budowa elektrowni jądrowych jest konieczna. Wielu zastanawia się nad tym, co będzie z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym, jakie w takich elektrowniach powstaną.

Czytaj więcej: Odpady promieniotwórcze w Polsce w kontekście rozwoju gmin

 

Liderzy pierwszej tury wyborów wezmą udział 

w Samorządowym Kongresie Finansowym

13-14 maja 2024 r. - Local Trends - Sport

LocalTrends 2024

Gospodarzem wydarzenia jest Miasto Sopot, które reprezentowała będzie prezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim. Wystąpienie inauguracyjne pod tytułem „Priorytety dla samodzielności samorządów w nowej rzeczywistości” wygłosi Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

Czytaj więcej: Liderzy pierwszej tury wyborów wezmą udział w Samorządowym Kongresie Finansowym

 

Ogólnopolski Ranking Powiatów

i Miast na prawach powiatu

BIULETYN SAMORZĄDOWCA / Z GMIN I POWIATÓW - SAS 2 / 2024

Podczas Gali towarzyszącej XXX Zgromadzeniu Ogólnemu Związku Powiatów Polskich, która odbyła się 13 marca 2024 r. w Karpaczu, powiaty oraz miasta na prawach powiatu odebrały tytuły: „Dobry Polski Samorząd 2023”, „Laureat Rankingu Powiatów 2023” oraz „Laureat Rankingu Miast 2023”. Podczas tej uroczystości uhonorowani zostali również zdobywcy tytułów: „Super Powiat 2023”, „Super Miasto 2023” oraz „Samorządowy Lider najdłuższej kadencji 25-lecia”.

Czytaj więcej: Ogólnopolski Ranking Powiatów i Miast na prawach powiatu

 

Skarbnicy gotowi do merytorycznej

debaty o finansach samorządowych

BIULETYN SAMORZĄDOWCA / AKTUALNOŚCI - SAS 2 / 2024

12-13 marca 2024 roku odbył się VI Krajowy Kongres Forów Skarbników. To najważniejsze wydarzenie dla Skarbników JST, podczas którego oprócz dyskusji i paneli eksperckich toczyła się debata nad koniecznymi zmianami dotyczącymi systemu finansowania samorządów. W Kongresie, organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz działającą przy niej Krajową Radę Forów Skarbników JST, wzięło udział ponad 600 osób.

Czytaj więcej: Skarbnicy gotowi do merytorycznej debaty o finansach samorządowych

 

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta

kontrolują przestrzeganie przepisów

o ochronie środowiska na terenie swojej gminy

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU - SAS 1 / 2024

Do urzędu wpłynęło podanie od mieszkańców gminy, skarżących się na zatruwanie powietrza przez osoby spalające w swoich piecach zakazane rzeczy, typu butelki plastikowe, folie, ubrania. Z kominów wydobywa się gryzący dym, powodujący łzawienie oczu i utrudnienia w oddychaniu. Czy rozwiązanie problemu należy do kompetencji urzędu gminy, jeśli tak to w jaki sposób?

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta mogą upoważnić pracowników podległych im urzędów miejskich lub gminnych do wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie objętym właściwością tych organów, czyli m.in. w zakresie ochrony powietrza.

Czytaj więcej: Wójt, burmistrz lub prezydent miasta kontrolują przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska na...

 

Konferencja naukowa „Samorząd terytorialny.

Społeczeństwo. Gospodarka. Przestrzeń" 2024

STbaner konferencja 590x120 1

16 maja 2024 r. - Wrocław 

Szanowni Państwo, mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w 3. edycji konferencji naukowej pt. „Samorząd terytorialny. Społeczeństwo. Gospodarka. Przestrzeń”, organizowanej przez Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Urząd Statystyczny we Wrocławiu oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w dniu 16 maja 2024 r. we Wrocławiu. Czytaj więcej...

 

Zaplanuj z nami przyszłość miasta:

18. Smart City Forum już w maju! 

28-29 maja 2024 r. – Wrocław

smatr2024 c

18. Smart City Forum odbędzie się 28-29 maja 2024 r. w The Bridge Wrocław MGallery Hotel Collection. Kongres jest najważniejszym spotkaniem włodarzy polskich miast, przedstawicieli administracji samorządowej oraz prezesów i kadry zarządzającej firm dostarczających rozwiązania dla smart cities, którzy przeanalizują aktualne strategie, działania i trendy w funkcjonowaniu i rozwoju inteligentnych miast. Nadchodząca edycja wiosenna odbędzie się we Wrocławiu, a najbliższe miesiące staną się kluczowe dla przyszłości polskich samorządów.

Czytaj więcej: Zaplanuj z nami przyszłość miasta: 18. Smart City Forum już w maju!

 

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE GDAŃSK 2024

17-18 czerwca 2024 r. – Gdańsk

szczyt590x200

Szanowni Państwo, w imieniu Europejskiego Centrum Biznesu mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XII edycji Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE GDAŃSK 2024, który tradycyjnie odbędzie się w Gdańsku w Muzeum II Wojny Światowej w dniach 17-18 czerwca br. Temat przewodni najbliższej edycji Szczytu brzmi: „Bezpieczeństwo energetyczne Europy – rewizja europejskiej polityki energetycznej”. Czytaj więcej ...

 

Liderzy Inteligentnego Rozwoju spotkają się w Gdańsku na 9. FIR

20 czerwca 2024 r. - Gdańsk 

Tegoroczna 9. edycja Forum Inteligentnego Rozwoju będzie eventem unikatowym – nie tylko ze względu na program, ale także na miejsce wydarzenia. 20 czerwca spotkamy się w formie elitarnego kongresu medialnego z uroczystą galą w Olivia Star w Gdańsku. W niezwykłej przestrzeni konferencyjnej na szczycie najwyższego budynku północnej Polski z najpiękniejszym widokiem na całe Trójmiasto i Zatokę Gdańską – nagrodzimy kolejnych innowatorów. W ręce wyjątkowych osób trafi także, najbardziej pożądana nagroda Lider Inteligentnego Rozwoju! Czytaj więcej ...

 

Skarbnicy gotowi do merytorycznej

debaty o finansach samorządu

Relacja

ks foto

12-13 marca 2024 roku odbył się VI Krajowy Kongres Forów Skarbników. To najważniejsze wydarzenie dla Skarbników JST, podczas którego oprócz dyskusji i paneli eksperckich toczyła się debata nad koniecznymi zmianami dotyczącymi systemu finansowania samorządów. W Kongresie organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz działającą przy niej Krajową Radę Forów Skarbników JST wzięło udział ponad 600 osób. Czytaj więcej ...

 

Rozwój segmentu Gospodarki Obiegu Zamkniętego

w Grupie PGE w 2023 roku  – to innowacyjne rozwiązania 

oraz korzyści dla gospodarki i środowiska

ENERGIA I TECHNOLOGIE - SAS 1 / 2024

sas12024pge

Umocnienie się na pozycji lidera w obszarze Gospodarki Obiegu Zamkniętego, patent na konstrukcję dla farm fotowoltaicznych, nagrodzony innowacyjny produkt i 3,5 mln zagospodarowanych ubocznych produktów spalania oraz prace nad nowymi technologiami recyklingu odpadów z OZE prowadzone przez Centrum Badań i Rozwoju GOZ – to najważniejsze osiągnięcia 2023 roku w projektach z dziedziny gospodarki cyrkularnej prowadzonych przez PGE Ekoserwis, spółkę z Grupy PGE i lidera GOZ w polskiej energetyce. Dzięki zaangażowaniu firmy w rozwój działalności i proekologiczne projekty dla energetyki, zaoszczędzone zostały pokłady surowców naturalnych, nie tworzono nowych składowisk i niższa była emisja dwutlenku węgla.

Czytaj więcej: Rozwój segmentu Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Grupie PGE w 2023 roku – to innowacyjne...

 

Bezpłatny cykl szkoleń o Społecznych

Agencjach Najmu dla GMIN i NGO!

Fundacja Habitat for Humanity

Zapraszamy gminy zainteresowane utworzeniem Społecznej Agencji Najmu do pogłębionego NIEODPŁATNEGO doradztwa! Społeczne Agencje Najmu zostały wprowadzone do polskiego prawa w 2021 roku, w 2023 roku zaczęły powstawać pierwsze SANy. Ze względu na to, że jest to nowy instrument a jego wprowadzenie ma wiele etapów, większość gmin korzystała ze wsparcia zewnętrznego. Dlatego właśnie Fundacja Habitat for Humanity kontynuuje działalność doradczą.

Czytaj więcej: Bezpłatny cykl szkoleń o Społecznych Agencjach Najmu dla GMIN i NGO!

 

Nowa gminna sprawozdawczość dotycząca nieczystości ciekłych

BIULETYN SAMORZĄDOWCA / AKTUALNOŚCI - SAS 2 / 2024

Po raz pierwszy w bieżącym 2024 roku, do końca kwietnia, każda gmina zobligowana jest do złożenia sprawozdania dotyczącego gospodarowania nieczystościami ciekłymi za poprzedni rok kalendarzowy. Obowiązek złożenia wskazanego powyżej sprawozdania został wprowadzony do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm., dalej: u.c.p.g.) z dniem 1 stycznia 2023 r. mocą ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1549 z późn. zm.).

  ZAMÓW PRENUMERATĘ SAS NA 2024 r. I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ...  

 

Zmiana Konstytucji RP

AKTUALNOŚCI | PROJEKTY - SAS 2 / 2024

6 marca 2024 r. do Senatu wpłynął senatorski projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt zakłada wygaszenie kadencji dotychczasowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i ukształtowanie jego składu według nowych zasad.

Czytaj więcej: Zmiana Konstytucji RP

 

Schrony i budowle ochronne

AKTUALNOŚCI | PROJEKTY - SAS 2 / 2024

14 marca 2024 r. do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy uzupełnienia i poprawienia istniejących przepisów w taki sposób aby umożliwić samorządom wywiązywanie się z obowiązku ochrony obywateli w tym tworzenie schronów i budowli ochronnych dla ludności cywilnej a także utworzenia przepisów w taki sposób aby zachęcić obywateli do tworzenia przydomowych schronów.

Czytaj więcej: Schrony i budowle ochronne

 

Unia Miasteczek Polskich postuluje

zmiany w systemie finansowania samorządów

BIULETYN SAMORZĄDOWCA / ANALIZY SAMORZĄDOWE - 1 / 2024 

Jakie są problemy do rozwiązania i potrzeby do zaspokojenia w samorządach, zwłaszcza w miasteczkach i gminach miejsko-wiejskich na początku 2024 roku, po inauguracji działalności nowego rządu i kadencji nowego parlamentu? O czym dyskutowano na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Samorządowego? – analizę przedstawia Prezes UMP Grzegorz Cichy.

Czytaj więcej: Unia Miasteczek Polskich postuluje zmiany w systemie finansowania samorządów

 

Egzekucja podatków i należności

publicznoprawnych w praktyce

Czy wprowadzane zmiany w przepisach to dobry kierunek?

rozmawiamy z wybitnym ekspertem w dziedzinie finansów
jednostek samorządu terytorialnego, dr Hanną Kmieciak.

Poruszyliśmy kilka istotnych aspektów, takich jak postępowania przedegzekucyjne, współpraca gmin z naczelnikami urzędów skarbowych czy też kwestia egzekucji z nieruchomości. Przyjrzymy się także, jak nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji po 25 marca 2024 r. wpłynie na egzekwowanie zaległych podatków. Dr Hanna Kmieciak będzie jedną z prelegentek VI Krajowego Kongresu Forów Skarbników, który odbędzie się w dniach 12-13 marca 2024 r. Kongres realizowany jest pod hasłem: Współpraca, zmiany, finanse publiczne. Organizatorami wydarzenia są Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz działająca przy niej Krajowa Rada Forów Skarbników JST. Patronat medialny nad Kongresem objął Serwis Administracyjno-Samorządowy.

Czytaj więcej: Egzekucja podatków i należności publicznoprawnych w praktyce

 

Spółdzielnia Energetyczna w Lądku Zdroju

11 października 2022 r. w Lądku-Zdroju została utworzona Lądecka Spółdzielnia Energetyczna. Zajmie się ona wytwarzaniem energii uzyskanej z odnawialnych źródeł energii (OZE), która wykorzystana zostanie wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni i jej członków. Czytaj więcej ...

 

Konkurs „Zabytek Zadbany” – edycja 2024

Rusza kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”. Do 14 lutego przyjmowane są zgłoszenia do konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, który nagradza właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, za wzorcową realizację opieki nad zabytkami. Zgodnie z nowym regulaminem od tego roku zabytki będą nagradzane również w kategorii – Zabytek dostępny. Czytaj więcej ...


Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa