Aktualności legislacyjne 

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

8 kwietnia 2021 r. – na posiedzeniu sejmowej Komisji Praw Człowieka przeprowadzono pierwsze czytanie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1016).

Czytaj więcej: Sejm, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

RADA MINISTRÓW

8 kwietnia 2021 r. – Rada Ministrów na posiedzeniu przyjęła projekty ustaw: o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czytaj więcej: Rada Ministrów

Z ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH 

8 kwietnia 2021 r. – Związek Gmin Wiejskich RP wydal opinię w sprawie projektu ustawy o zrekompensowaniu gminom dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych (druk senacki nr 354). Związek Gmin Wiejskich RP w całości popiera stanowisko wyrażone przez Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnych w piśmie skierowanym do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej w dniu 11 marca 2021 r.

Czytaj więcej: Z organizacji samorządowych

 

Ustawa „lokal za grunt” uchwalona

AKTUALNOŚCI / ALERTY PRAWNE

1 kwietnia 2021 r. weszła w życie tzw. ustawa „lokal za grunt”, tj. ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 223). Jej głównym założeniem jest wprowadzenie możliwości zbywania przez gminy w drodze przetargu nieruchomości gruntowych, za które inwestor częściowo zapłaci lokalami przez siebie wybudowanymi (niekoniecznie mieszkalnymi).

Czytaj więcej: Ustawa „lokal za grunt” uchwalona

 

XXXV Zgromadzenie Ogólne

Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

22 kwietnia 2021 r. - On-line

W imieniu Zarządu zapraszamy na Zgromadzenie Ogólne ZGW RP w dniu 22 kwietnia 2021 r. (czwartek) – godz. 10.30. Zgromadzenie zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (miejsce organizacji transmisji on-line – Poznań). Zgodnie ze statutem ZGW RP §18 pkt 1, w przypadku braku quorum, drugi termin rozpoczęcia Zgromadzenia wyznacza się na godz. 11.00. Czytaj więcej...

 

III Krajowy Kongres Forów Skarbników

11-12 maja 2021 r. – On-line

Tegoroczny Kongres będzie realizowany w nowoczesnej formule poprzez profesjonalną platformę do realizacji wydarzeń online. To narzędzie proste i intuicyjne w obsłudze, dostępne poprzez przeglądarkę internetową. Celem realizowanego Krajowego Kongresu Forów Skarbników jest dyskusja wokół aktualnych wyzwań stojących przed Skarbnikami, wymiana doświadczeń i integracja ważnego środowiska zawodowego. Podczas Kongresu poruszane będą zagadnienia związane z najistotniejszymi aspektami zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego. Czytaj więcej...

 

Kongres Perły Samorządu 2021

12-13 maja 2021 r. – Gdynia

Już po raz piąty Dziennik Gazeta Prawna wraz z Miastem Gdynia zapraszają na kongres Perły Samorządu.

W tym roku, wraz z zaproszonymi ekspertami będziemy rozmawiać o przyszłości polskiej ochrony zdrowia oraz o szansach na poprawę sytuacji szpitali, skuteczniejszym zarządzaniu nimi oraz sposobach pomocy zadłużonym jednostkom. Przyjrzymy się także nurtującemu wszystkich zagadnieniu migracji i zmian demograficznych w rzeczywistości popandemicznej. Tu pojawia się konieczność zdefiniowania na nowo polityki społecznej samorządów. Dużą część kongresu poświęcimy finansowaniu. Czytaj więcej...

 


Wywiad Dariuszem Polowym prezydentem Raciborza

Zobacz więcej: Wywiad z Dariuszem Polowym

Wywiad z Grzegorzem Szuplewskim - burmistrzem Piastowa

Zobacz więcej: Wywiad z Grzegorzem Szuplewskim

Wywiad z Tomaszem Gromalą – wójtem Lipnicy Murowanej

Czytaj więcej: Wywiad z Tomaszem Gromalą – wójtem Lipnicy Murowanej

Wywiad z Dariuszem Latarowskim - burmistrzem Grajewa

i członkiem zarządu Unii Miasteczek Polskich

Czytaj więcej: Wywiad z Dariuszem Latarowskim - burmistrzem Grajewa i członkiem zarządu Unii Miasteczek Polskich

Wywiad z Iwoną Michniewicz - burmistrz Koźminka

Zobacz więcej: Wywiad z Iwoną Michniewicz

Wywiad z Adamem Pawlickim – burmistrzem Jarocina

Zobacz więcej: Wywiad z Adamem Pawlickim


 

Społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM)

zamiast towarzystw budownictwa społecznego (TBS)

ANALIZY SAMORZĄDOWE - BIULETYN SAMORZĄDOWCA 2 / 2021

Dnia 19 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11), zwana dalej „nowelizacją”, która wprowadza szereg zmian z punktu widzenia tzw. społecznego budownictwa mieszkaniowego. Jedne z istotniejszych wprowadzono do ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą”. Najbardziej znacząca i zauważalna zmiana dotyczy braku możliwości powoływania obecnie towarzystw budownictwa społecznego (TBS). Ustawodawca zastąpił je społeczną inicjatywą mieszkaniową (SIM).

    ZAMÓW PRENUMERATĘ NA 2021 ROK I UZYSKAJ PEŁNY DOSTĘP DO ARTYKUŁU   

 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

a obowiązki wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

ANALIZY SAMORZĄDOWE - BIULETYN SAMORZĄDOWCA 1 / 2021

Do ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów w ostatnim czasie dodano nowe przepisy tworzące Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (CEEB), w stosunku do której szereg obowiązków nałożono na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

Czytaj więcej: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) a obowiązki wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

 

Konkurs Samorząd Pro Familia 2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza konkurs Samorząd Pro Familia 2021. Służy on docenianiu prorodzinnych działań prowadzonych przez władze lokalne i ma inspirować do podejmowania oddolnych inicjatyw na rzecz rodziny. Zobacz więcej ...

 

Procedura administracyjna w kolejnym „covidowym” zawieszeniu

ANALIZY / KOMENTRZE - SAS 1 / 2021

Po raz kolejny w polskim „covidowym” porządku prawnym pojawiają się przepisy wpływające na przebieg postępowań prowadzonych przez organy administracji publicznej. Tym razem są to dwa przepisy – pierwszy umożliwiający organom samodzielne wstrzymanie biegu terminów załatwienia spraw, i drugi uzupełniający instytucję przywrócenia terminu.

Czytaj więcej: Procedura administracyjna w kolejnym „covidowym” zawieszeniu

 

Środki ochrony prawnej w nowym Prawie zamówień publicznych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - SAS 1 / 2021

Dnia 1 stycznia 2021 r. weszła w życie długo wyczekiwana ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm., dalej jako „nowe p.z.p.”). Podobnie jak w przypadku większości zmian wprowadzonych nową ustawą, tak i w ramach regulacji dotyczących środków ochrony prawnej, w porównaniu z dotychczas obowiązującymi przepisami, trudno mówić o rewolucji.

Czytaj więcej: Środki ochrony prawnej w nowym Prawie zamówień publicznych

 

Praca zdalna w okresie izolacji w związku

z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19

PRAWO PRACY - SAS 1 / 2021

OPIS SYTUACJI:
Pracownik trafił na kwarantannę w związku z kontaktem z osobą, u której wykryto koronawirusa COVID-19. Poinformował o powyższym fakcie swojego przełożonego i jednocześnie zgłosił chęć pracy zdalnej. Dostał zgodę na świadczenie pracy w tym okresie i w tym trybie. Po upływie pięciu dni, od uzyskania takiej zgody, pracownik powiadomił swojego przełożonego o pozytywnym wyniku testu na COVID-19, i wyraził chęć kontynuowania pracy zdalnej.

Czytaj więcej: Praca zdalna w okresie izolacji w związku z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19

 

Uchwała w sprawie wotum zaufania

dla wójta musi posiadać uzasadnienie

AKTUALNOŚCI | ORZECZNICTWO - SAS 6 / 2020

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 7 października 2020 r., sygn. akt II SA/Ol 785/19

Uchwała w przedmiocie nieudzielenia wójtowi wotum zaufania nie może być pozbawiona uzasadnienia. Rada gminy powinna wskazać na podstawę swojej decyzji, którą stanowić może wyłącznie negatywna ocena merytoryczna przedstawionego przez wójta raportu o stanie gminy. Nieudzielenie wotum zaufania wójtowi nie może być natomiast uzasadnione arbitralnymi przesłankami politycznymi.

Czytaj więcej: Uchwała w sprawie wotum zaufania dla wójta musi posiadać uzasadnienie

 

Laureaci Rankingu Gmin i Powiatów 2020

ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH

Po raz kolejny Jury Konkursu organizowanego przez Związek Powiatów Polskich wybrało najlepsze, najbardziej rozwojowe samorządy oraz ogłosiło listę zdobywców tytułu Super Powiat i Super Gmina za rok 2020.

Czytaj więcej: Laureaci Rankingu Gmin i Powiatów 2020

 

Egzamin, jakim był 2020 rok, samorządy

zdały bardzo dobrze – wywiad z Andrzejem Płonką

Mijający rok 2020 był ogromnym sprawdzianem w wielu dziedzinach życia. Postawił też mnóstwo wyzwań przed samorządami. Które były najcięższą próbą? Razem z Prezesem Zarządu Związku Powiatów Polskich Andrzejem Płonką podsumowaliśmy 2020 rok w samorządzie.  Czytaj więcej ...

 

Wsparcie gmin popegeerowskich

Od 4 stycznia 2021 r. rusza nabór wniosków o wsparcie dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, który potrwa do 12 lutego 2021 r. Rządowe wsparcie dla gmin popegeerowskich wyniesie łącznie 250 mln zł, co jest znaczącym impulsem do realizacji inwestycji tzw. pierwszej potrzeby w gminach popegeerowskich. Czytaj więcej ...

 

Osteoporoza – kompendium wiedzy dla JST

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W SAMORZĄDACH

Przedstawiamy Państwu kompendium wiedzy na temat programów polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i diagnostyki osteoporozy przygotowane we współpracy z ekspertami dla potrzeb jednostek samorządu terytorialnego. Czytaj więcej ...

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa