SKIBNIEWSKI MEDIA
Wiodące w Polsce wydawnictwo w dziedzinie samorządowej, oferujące również profesjonalną i kompleksową obsługę wydawniczą.

Rok powstania: 1997

Wydawane czasopisma: Serwis Administracyjno-Samorządowy (SAS) + dwa dodatki, redagowane przez zespół redakcyjny współpracujący z kilkunastoosobowym doświadczonym gronem specjalistów, prawników i radców z kancelarii prawnych. W ciągu roku to kilkaset stron wiedzy merytorycznej oraz kilkaset porad eksperckich.

Serwis Administracyjno-Samorządowy

- poradnik prawny najchętniej czytany przez sekretarzy i pracowników JST

Biuletyn Samorządowca

- dodatek najczęściej wybierany przez wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów

Orzecznictwo i rozstrzygnięcia nadzorcze dla samorządów

- skierowane głównie do sekretarzy i pracowników JST

 Baner Oferta www1

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa