Prawo o ruchu drogowym

AKTUALNOŚCI | PROJEKTY - SAS 2 / 2023

21 lutego 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustawy.

Projekt powstał w resorcie cyfryzacji. Znosi on opłatę ewidencyjną, która pobierana jest przez samorząd w związku z rejestracją pojazdów i wydawaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przez stacje kontroli pojazdów podczas badań technicznych.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa