Zmiany w szkolnictwie zawodowym

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY / SAS 5/2018

25 września 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw. Głównym celem projektu jest poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego w szkołach i placówkach.

Zgodnie z projektem, samorządy otrzymają większą subwencję oświatową na uczniów szkół kształcących się w zawodach, na które jest wyższe zapotrzebowanie na rynku pracy (wskazane w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego), określanej przez ministra edukacji narodowej w obwieszczeniu.
Wprowadzono nowe kryterium do podziału subwencji oświatowej. Chodzi o zróżnicowanie kwot ustalanych na uczniów, objętych kształceniem zawodowym w zawodach szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego. Zmiany w szkolnictwie branżowym – planowane od roku szkolnego 2019/2020 – koncentrują się również na usprawnieniu i zwiększeniu efektywności egzaminów zawodowych. Egzaminy te z jednej strony powinny weryfikować jakość procesu kształcenia, z drugiej – stanowić przepustkę do sukcesu na rynku pracy. Skuteczność kształcenia zawodowego powinna być mierzona między innymi liczbą absolwentów, którzy uzyskują kwalifikacje zawodowe. Warunkiem otrzymania stosownego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe jest nie tylko dobre przygotowanie uczniów, ale także przystąpienie do egzaminu, które dotychczas nie było obowiązkowe.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa