Podatek dochodowy od osób prawnych

AKTUALNOŚCI | PROJEKTY - SAS 6 / 2020

5 października 2020 r. do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr UA 5)

Ponieważ nadchodzące załamanie gospodarcze ma zupełnie inne niż dotychczas – tj. epidemiczne – podłoże, wskazane jest wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego zupełnie nowych instytucji, które będą jednocześnie wystarczająco elastycznym narzędziem stabilizacyjnym w perspektywie przyszłości. Rozwiązania te, poprzez wsparcie płynności, adresują problemy tych podatników, dla których utrudnienia w pozyskiwaniu kapitału na inwestycje czy zaburzone warunki konkurencji odgrywają fundamentalną rolę w istnieniu lub rozwijaniu przedsiębiorstwa. Tworzą one zatem warunki do rozwoju i coraz lepszej konkurencyjności wewnętrznej i zewnętrznej tych firm. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zauważa, że co trzeciemu polskiemu podmiotowi z sektora małych i średnich przedsiębiorstw nie udaje się pozyskać potrzebnego finansowania dłużnego (dane za 2017 r.), a rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 będzie skutkować pogłębieniem tych utrudnień, co dotyczy w szczególności przedsiębiorstw o podwyższonym ryzyku działalności - czyli firm innowacyjnych i rozpoczynających działalność.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa