ORDYNACJA PODATKOWA – TEKST JEDNOLITY

31 lipca 2020 r. w Dzienniku Ustaw z 2020 r., pod pozycją 1325 ogłoszony został jednolity tekst ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Ustawa normuje:

Czytaj więcej: ORDYNACJA PODATKOWA – TEKST JEDNOLITY

SYSTEM OŚWIATY – TEKST JEDNOLITY

31 lipca 2020 r. w Dzienniku Ustaw z 2020 r., pod pozycją 1327 opublikowany został jednolity tekst ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Czytaj więcej: SYSTEM OŚWIATY – TEKST JEDNOLITY

KODEKS WYBORCZY – TEKST JEDNOLITY

30 lipca 2020 r. w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod pozycją 1319 ogłoszony został jednolity tekst ustawy z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.

Czytaj więcej: KODEKS WYBORCZY – TEKST JEDNOLITY

KODEKS PRACY – TEKST JEDNOLITY

30 lipca 2020 r. w Dzienniku Ustaw z 2020 r., pod pozycją 1320 opublikowany został jednolity tekst ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

Czytaj więcej: KODEKS PRACY – TEKST JEDNOLITY

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE – JEDNOLITY TEKST

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 maja 2020 r. pod pozycją 870 ogłoszony został jednolity tekst ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Czytaj więcej: UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE – JEDNOLITY TEKST

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE – JEDNOLITY TEKST

W Dzienniku Ustaw z dnia 13 maja 2020 r. pod pozycją 851 ogłoszony został jednolity tekst ustawy z dnia z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym.

Czytaj więcej: REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE – JEDNOLITY TEKST

PRAWO ENERGETYCZNE

13 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy –Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2020 r. poz. 843).

Czytaj więcej: PRAWO ENERGETYCZNE

PRAWO ENERGETYCZNE – JEDNOLITY TEKST

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 maja 2020 r. ogłoszony został jednolity tekst ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

Czytaj więcej: PRAWO ENERGETYCZNE – JEDNOLITY TEKST

PIECZA ZASTĘPCZA – JEDNOLITY TEKST

W Dzienniku Ustaw z dnia 8 maja 2020 r. pod pozycją 821 opublikowany został jednolity 
tekst ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Czytaj więcej: PIECZA ZASTĘPCZA – JEDNOLITY TEKST

POLITYKA SPÓJNOŚCI – JEDNOLITY TEKST

W Dzienniku Ustaw z dnia 7 maja 2020 r. pod pozycją 818 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych perspektywie finansowej 2014–2020.

Czytaj więcej: POLITYKA SPÓJNOŚCI – JEDNOLITY TEKST

INSPEKCJA SANITARNA

1 kwietnia 2020 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 27 lutego 2020 r., poz. 322).

Czytaj więcej: INSPEKCJA SANITARNA

DOWODY OSOBISTE. TEKST JEDNOLITY

W Dzienniku Ustaw z dnia 28 lutego 2020 r., pod poz. 332 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. Ustawa określa:

Czytaj więcej: DOWODY OSOBISTE. TEKST JEDNOLITY

OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3. TEKST JEDNOLITY

W Dzienniku Ustaw z dnia 28 lutego 2020 r., pod poz. 326 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3.

Czytaj więcej: OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3. TEKST JEDNOLITY

PRAWO WODNE. TEKST JEDNOLITY

W Dzienniku Ustaw z dnia 26 lutego 2020 r., pod poz. 310 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Czytaj więcej: PRAWO WODNE. TEKST JEDNOLITY

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. TEKST JEDNOLITY.

W Dzienniku Ustaw z dnia 24 lutego 2020 r., pod poz. 293 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Czytaj więcej: PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. TEKST JEDNOLITY.

OCHRONA ZABYTKÓW. TEKST JEDNOLITY

W Dzienniku Ustaw z dnia 21 lutego 2020 r. pod poz. 282 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Czytaj więcej: OCHRONA ZABYTKÓW. TEKST JEDNOLITY

SZCZEGÓLNE ROZWIĄZANIA DLA BUDŻETU ROKU 2020.

21 lutego 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz.U. z dnia 20 lutego 2020 r., poz. 278)

Czytaj więcej: SZCZEGÓLNE ROZWIĄZANIA DLA BUDŻETU ROKU 2020.

PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE. TEKST JEDNOLITY

W Dzienniku Ustaw z dnia 20 lutego 2020 r., pod poz. 276 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Ustawa reguluje sprawy:

Czytaj więcej: PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE. TEKST JEDNOLITY

KRAJOWY FUNDUSZ DROGOWY

W Dzienniku Ustaw z dnia 16 stycznia 2020 r. pod poz. 72 opublikowany został tekst jednolity ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Czytaj więcej: KRAJOWY FUNDUSZ DROGOWY

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 stycznia 2020 r. pod poz. 65 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Czytaj więcej: GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH GMIN, POWIATÓW I WOJEWÓDZTW

W Dzienniku Ustaw z dnia 8 stycznia 2020 r. pod poz. 23 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Czytaj więcej: DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH GMIN, POWIATÓW I WOJEWÓDZTW

PRAWO PRZEWOZOWE

W Dzienniku Ustaw z dnia 3 stycznia 2020 r., pod pozycją 8 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.

Czytaj więcej: PRAWO PRZEWOZOWE

PRAWO OŚWIATOWE

W Dzienniku Ustaw z 18 listopada 2019 r. pod pozycją 2248 opublikowana została ustawa z 16 października 2019 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej: PRAWO OŚWIATOWE

WYCHOWANIE W TRZEŹWOŚCI

W Dzienniku Ustaw z 19 listopada 2019 r. pod pozycją 2277 opublikowany został jednolity tekst ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Czytaj więcej: WYCHOWANIE W TRZEŹWOŚCI

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W Dzienniku Ustaw z 20 listopada 2019 r., pod pozycją 2284 opublikowana została ustawa z 16 października 2019 r. o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonego w Strasburgu dnia 10 października 2018 r.

Czytaj więcej: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa