Baner midi haso2

 

 

Aktualności legislacyjne 

RADA MINISTRÓW

21 listopada 2023 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, przedłożony przez ministra aktywów państwowych.

Czytaj więcej: Rada Ministrów

SEJM, SENAT, KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

20 listopada 2023 r. obradował Zespół ds. społeczeństwa informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W trakcie spotkania zespół pozytywnie zaopiniował (bez przeprowadzenia dyskusji) projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy.

Czytaj więcej: Sejm, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Z ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH

30 października 2023 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku Powiatów Polskich i Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych (OZPSP) z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. 

Czytaj więcej: Z organizacji samorządowych


 

Drodzy Samorządowcy!

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru Serwisu Administracyjno-Samorządowego (5/2023). 

Czytaj więcej: Drodzy Samorządowcy!

 

Forum Bankowo-Samorządowe 2023

14 grudnia 2023 r. - Warszawa

FSB2023---baner---590x120x

Kolejna edycja Forum Bankowo-Samorządowego organizowana jest pod hasłem: "Nowe Wyzwania, Nowe Strategie: Samorządy i Banki na Rzecz Wspólnego Rozwoju". To wyjątkowe wydarzenie, które skupi się na omawianiu najistotniejszych tematów dotyczących współpracy między sektorem samorządowym a bankami w dynamicznym kontekście zmieniających się wyzwań. Czytaj więcej ...

 

Samorządy w ochronie bioróżnorodności!

Z GMIN, MIAST I POWIATÓW – BIULETYN SAMORZĄDOWCA 5 / 2023

W miastach, gdzie żyje ponad połowa mieszkańców Polski, zachowanie różnorodności biologicznej jest bardzo istotne, ze względu na mniej sprzyjające warunki przyrodnicze, niż na terenach mniej zabudowanych i przekształconych. Przyroda miejska oferuje schronienie dla wielu gatunków roślin i zwierząt, zapewnia miejsca rekreacji i kontaktu z przyrodą dla mieszkańców, a przez to wpływa na ich zdrowie i samopoczucie. Działania podejmowane przez samorządy na poziomie lokalnym mają kluczowe znaczenie dla zachowania i rozwijania bioróżnorodności na terenach miejskich.

Czytaj więcej: Samorządy w ochronie bioróżnorodności!

 

PGE30082023 590x200

 

 

 

LAUREACI RANKINGU Gmin Województwa Łódzkiego!

RELACJA

1 grudnia 2023 roku w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej odbyła się Gala III edycji Rankingu Gmin Województwa Łódzkiego. Organizatorem Rankingu Gmin jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi. Partnerem Rankingu jest Urząd Statystyczny w Łodzi.

Czytaj więcej: LAUREACI RANKINGU Gmin Województwa Łódzkiego!

 

XVII Smart City Forum w Warszawie

– Innowacje, Równość i Zrównoważony Rozwój

RELACJA

20-21 listopada 2023 r. w The Westin Warsaw Hotel odbyło się XVII Smart City Forum – spotkanie włodarzy miast, specjalistów administracji samorządowej oraz przedstawicieli zarządów firm działających w obszarze smart city. Wydarzenie zgromadziło 440 uczestników, którzy wysłuchali debat i wystąpień merytorycznych z udziałem ekspertów w dziedzinie funkcjonowania i rozwoju inteligentnych miast

Czytaj więcej: XVII Smart City Forum w Warszawie – Innowacje, Równość i Zrównoważony Rozwój

 

III Ranking Gmin Województwa Mazowieckiego!

Poznaliśmy Laureatów rankingu!

RELACJA

24 listopada 2023 roku w Przestrzeniach Bruna w Warszawie odbyła się Gala Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze wraz z Urzędem Statystycznym w Warszawie.

ranking2023

Czytaj więcej: III Ranking Gmin Województwa Mazowieckiego!

 

Rankingi Gmin 2023 – terminy!

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Nasze rankingi to inicjatywa o ogromnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego gmin w całym kraju. Celem rankingów jest wyłonienie i wyróżnienie jednostek samorządowych, które wyróżniają się w kwestiach rozwoju społecznego i gospodarczego na tle swojego regionu. Aby nasze rankingi były jak najbardziej obiektywne we współpracy z Główny Urząd Statystyczny wprowadziliśmy zasadę klasyfikacji samorządów przy użyciu obiektywnych wskaźników ilościowych z wykorzystaniem danych ze statystyki publicznej. Porównujemy tylko gminy podobne do siebie, sklasyfikowane w odpowiednich kategoriach z uwzględnieniem zróżnicowania społeczno-ekonomicznego naszego kraju. Dzięki rankingom samorządy zyskują cenne narzędzie do monitorowania i podnoszenia jakości życia mieszkańców. Czytaj więcej

 

PGE Dystrybucja wymienia tradycyjne

liczniki na nowoczesne zdalnego odczytu (LZO)

ENERGIA I TECHNOLOGIE - SAS 5 / 2023

PGE1023

PGE Dystrybucja, jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD), zgodnie z ustawą Prawo energetyczne realizuje masową wymianę liczników u odbiorców końcowych. Zgodnie z jej zapisami do końca 2028 r.

Czytaj więcej: PGE Dystrybucja wymienia tradycyjne liczniki na nowoczesne zdalnego odczytu (LZO)

 

Uchwała rady gminy, tworząca jednostkę

budżetową, nie jest aktem prawa miejscowego

ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH -SAS 5 / 2023

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 15 czerwca 2023 r., sygn. akt III SA/Łd 158/23

Uchwala rady gminy w sprawie utworzenia jednostki budżetowej oraz nadania statutu tej jednostce nie jest aktem prawa miejscowego. Uchwała taka ani nie zawiera bowiem norm o charakterze abstrakcyjnym i generalnym, ani też nie rozstrzyga o prawach i obowiązkach podmiotów tworzących wspólnotę samorządową.

Czytaj więcej: Uchwała rady gminy, tworząca jednostkę budżetową, nie jest aktem prawa miejscowego

  

Czy czeka nas rewolucja w zarządzaniu

nieruchomościami samorządowymi?

ANALIZY SAMORZĄDOWE – BIULETYN SAMORZĄDOWCA 5 / 2023

ZNOWELIZOWANA DYREKTYWA W SPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ (EED)

20 września 2023 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana znowelizowana dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (Energy Efficiency Directive, EED), która zwiększa ambicje dotyczące podniesienia efektywności energetycznej państw unijnych i wskazuje na szereg środków, które mają przyczynić się do ich osiągnięcia.

Czytaj więcej: Czy czeka nas rewolucja w zarządzaniu nieruchomościami samorządowymi?

 

Podsumowanie Rankingu Gmin

Województwa Pomorskiego 2023

FRDL

rg2023

Uroczyste ogłoszenie wyników Rankingu Gmin Województwa Pomorskiego 2023 odbyło się 17 listopada w Gdańsku. Organizatorem Rankingu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Ośrodek Regionalny w Gdańsku. Partnerem merytorycznym jest Urząd Statystyczny w Gdańsku. Partnerami medialnymi rankingu są: Radio Kaszebe, Radio Norda, Telewizja TTM, Express Biznesu, Nadmorski24.pl, Zawsze Pomorze, Serwis Administracyjno-Samorządowy, Gazeta Samorządu i Administracji. Partnerem Bank Gospodarstwa Krajowego.

Czytaj więcej: Podsumowanie Rankingu Gmin Województwa Pomorskiego 2023

 

VI Krajowy Kongres Forów Skarbników:

współpraca, zmiany, finanse publiczne

kksfpoziom

12-13 marca 2024 roku odbędzie się VI Krajowy Kongres Forów Skarbników. To wydarzenie o ogromnym znaczeniu dla Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego, które już na stałe wpisało się do samorządowego kalendarza. Czytaj więcej ...

 

Zostań menadżerem ds. klimatycznych

i energetycznych dzięki studiom podyplomowym

menager

Studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, dofinansowane z NFOŚiGW (50% taniej), realizowane w trybie hybrydowym (w ok. 40% zdalnie i 60% stacjonarnie), odpłatność 3850 zł za cały rok studiów (385 zł za miesiąc).

Czytaj więcej: Zostań menadżerem ds. klimatycznych i energetycznych dzięki studiom podyplomowym

 

Czy Warmia i Mazury mają receptę

na turystykę medyczną?

PODSUMOWANIE 12. FESTIWALU PROMOCJI GOSPODARCZEJ WARMII I MAZUR

Co zrobić, aby Warmia i Mazury stały się polskim zagłębiem turystyki medycznej oraz jak skutecznie przyciągnąć podróżników zdrowotnych z kraju i zagranicy – to główne pytania, na które odpowiedzi poszukiwali uczestnicy 12. Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur, który odbył się w dniach 16-17.10 w Ostródzie.

Czytaj więcej: Czy Warmia i Mazury mają receptę na turystykę medyczną?

 

Jakich zmian oczekują samorządowcy?

PODSUMOWANIE LOCAL TRENDS – EUROPEJSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO

Za nami bardzo ważne wydarzenie dla polskich samorządów, które miało miejsce w dniach 17-18.10.2023 r. w Poznaniu. Podczas Local Trends – Europejskiego Forum Samorządowego odbyło się kilkadziesiąt debat i poruszone zostały najważniejsze tematy dla rozwoju miast i wsi. Nie zabrakło komentarzy do nowej sytuacji politycznej i wypowiedzi na temat oczekiwań wobec współpracy na linii rząd- samorząd.

Czytaj więcej: Jakich zmian oczekują samorządowcy?

 

Podsumowanie Forum Mieszkaniowego

2-3 października 2023 r. – Warszawa

fm1

Fundacja Habitat for Humanity Poland po raz kolejny zorganizowała Forum Mieszkaniowe – dwudniową konferencję, podczas której dyskutowano na wiele ważnych tematów związanych z mieszkalnictwem. W tym roku Forum odbyło się pod hasłem „W stronę lepszego mieszkalnictwa”, a jego partnerem była Agencja ONZ ds. Uchodźców, UNHCR.

Czytaj więcej: Podsumowanie Forum Mieszkaniowego

 

Zakończyło się dwudniowe 3. Forum Miasteczek Polskich

Relacja

fmp2023a

W dniach 20-21 września 2023 r. w centrum konferencyjnym hotelu Novotel w Warszawie odbyło się 3.Forum Miasteczek Polskich. Prezydent - w liście odczytanym w środę przez jego doradcę prof. Dariusza Dudka podziękował samorządowcom za to, że zmieniają na lepsze swoje małe ojczyzny. Wśród gości był wiceminister finansów Sebastian Skuza, który podkreślił: Mamy coraz więcej tablic z biało-czerwoną flagą i informacją o dofinansowaniu inwestycji lokalnych ze środków rządowych. Widać, że rozwój ma charakter równomierny, dotyczy również małych miasteczek. Prezes RIO w Opolu i wiceprzewodniczący KRRIO Grzegorz Czarnocki powiedział: Problemem samorządów nie jest poziom zadłużenia, ale rosnące koszty i wydatki bieżące, w tym m.in. na wynagrodzenia. Samorządom potrzebne inwestycje, które wygenerują oszczędności, a nie dalsze wydatki. Czytaj więcej ...

 

Spotkanie Zarządów Ogólnopolskiego

Porozumienia Organizacji  Samorządowych (OPOS)

Relacja

15 września 2023 roku, w Parku Technologicznym Interior w Nowej Soli, odbyło się spotkanie Zarządów Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS). Głównym punktem spotkania było oficjalne przejęcie prezydencji OPOS przez Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego (ZGWL) od Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych (PSST). W tym ważnym momencie obecni byli Marek Cebula, prezes ZGWL, oraz Marek Ćwiąkała, Dyrektor Biura PSST. Czytaj więcej ...

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa